Aikuispsykiatrian poliklinikka

Kenelle suunnattu:

18 vuotta täyttäneet Salon ja Someron kaupunkien asukkaat, jotka kärsivät vaikeista mielenterveyshäiriöistä.

Pääsy:

Lääkärin lähetteellä (esim. terveyskeskuksesta tai työterveyshuollosta)

Tavoite:

Tarjota psykiatrista tutkimusta ja hoitoa vaikeissa mielenterveysongelmissa, kun perusterveydenhuollon tarjoama hoito ei ole riittävää.

Toiminta:

Lähetteet ohjautuvat neljään työryhmään, joita ovat mielialahäiriö-, psykoosi-, konsultaatio- ja vanhus- ja neuropsykiatrian työryhmät. Lähetteen tietojen perusteella käynnistyy tutkimusjakso jossain em. työryhmistä. Tarkoituksena on selvittää, mistä mielenterveydenhäiriöstä hoitoon lähetetty kärsii ja millainen hoito hänelle olisi parhaiten hyödyksi. Tutkimusjakson jälkeen asiakkaat jatkavat Salon aikuispsykiatrian poliklinikalla hoitoaan tai heidät ohjataan asianmukaiseen hoitopaikkaan saamaan tarvitsemaansa hoitoa. Toiminnassa huomioidaan asiakkaan perhe ja muu sosiaalinen verkosto. Yksilökäyntien lisäksi on ryhmämuotoisia kuntoutus- ja hoitomuotoja, lääkehoito, tarvittaessa kotikäynnit ja muita palveluja hoidon tueksi, sekä päiväyksikköhoito.

Kustannukset:

Poliklinikkakäynnit asiakkaalle maksuttomia, mahdollisista lääkkeistä ja lääkärinlausunnoista koituu kustannuksia. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä ajanvarauksista peritään sakkomaksu.

Palvelun tarjoaja:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, psykiatrian tulosalue

Yhteystiedot:

Salon aikuispsykiatrian poliklinikka

Mielialahäiriötyöryhmä
Käyntiosoite: Vilhonkatu 17, 24240 Salo
puh. 02 3145711
avoinna: Ma 8-18, ti-to 8-16, pe 8-15.30

Psykoosityöryhmä
Käyntiosoite: Vilhonkatu 19, 24240 Salo
puh. 02 3145733
avoinna: ma-ke-to 8-16, ti 8-18, pe 8-14.45

Konsultaatiotyöryhmä
Käyntiosoite: Sairaalantie 9, G-talo, 24130 Salo
puh. 02 3145256
avoinna: ma-to 8-16, pe 8-8-15.30

Vanhus- ja neuropsykiatrian työryhmä
Käyntiosoite: Sairaalantie 9, G-talo, 24130 Salo
puh. 02 3145256
avoinna: ma-to 8-16, pe 8-15.30