Klubitalo

Kenelle suunnattu:

Työikäiset henkilöt, joilla on tai on ollut vakavia mielenterveysongelmia eikä ole akuuttia päihde- tai lääkeriippuvuutta. Perustuu omaan vapaaehtoisuuteen.

Pääsy:

Toimintaan voi tutustua varaamalla ajan suoraan Klubitalolta (avoinna ma-pe klo 8.30-15.45) tai ottamalla puhelimitse yhteyttä työntekijöihin (ks. yhteystiedot). Neljän perehtymiskäynnin jälkeen päätetään varsinaisesta jäsenyydestä. Lähetettä ei tarvita.

Tavoite:

Parantaa mielenterveyskuntoutujien elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta sekä tukea paluuta koulutukseen tai työelämään.

Toiminta:

Jäsenyhteisön aktiivisuuteen perustuvaa työpainotteista kuntoutusta, mm. keittiöön, atk:hon, kahvioon ja toimistotyöhön perustuvia töitä. Klubitalon jäsenet päättävät itse miten usein ja miten pitkään haluavat osallistua. Jäsenet ja henkilökunta osallistuvat tasavertaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, päätöksentekoon ja toteuttamiseen.

Kustannukset:

Jäsenyys on maksuton. Lounaasta ja kahviotuotteista peritään pieni maksu.

Palvelun tarjoaja:

Salon Klubitalo ry

Yhteystiedot:

Käyntiosoite: Länsiranta 8, 2. kerros, 24100 Salo [katso kartalla]
Puhelin: 044 727 5150
Sähköposti: salonklubitalo@ssmts.fi
www.salonklubitalo.fi

Arja Timonen
Johtaja
Puhelin: 044 532 9748

Jenni Salakari
Ohjaaja
Puhelin: 044 727 5152

Satu Laakso
Ohjaaja
Puhelin: 044 727 5153

Mervi Hopia
Ohjaaja
Puhelin: 044 532 9740