Salon lukio/opiskelijahuolto

Kenelle suunnattu:

Salon lukion opiskelijat

Pääsy:

Ottamalla yhteyttä Salon lukion opiskelijahuoltohenkilöstöön. (ks. yhteystiedot)

Tavoite:

Salon lukio tarjoaa opiskelijoilleen sellaisia oppimisympäristöjä, jotka mahdollisimman hyvin tukevat ja edistävät nuorten terveen itsetunnon myönteistä kasvua ja kehittymistä. Lukio antaa opiskelijoilleen tiedolliset ja taidolliset valmiudet täysipainoiseen elämään nykyajan ja tulevaisuuden nopean kehityksen maailmassa. Opiskelijahuollon tavoite on ohjata ja tukea lukion opiskelijoita siten, että nuori saa suoritettua lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon 2-4 vuodessa.

Toiminta:

Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukeen; opinto-ohjaus, kuraattorin palvelut, erityisopetus, terveydenhuolto, opinto-toimiston palvelut. Opiskelijahuolto tekee yhteistyötä myös opiskelijoiden perheiden kanssa.

Kustannukset:

Opiskelijahuollon palvelut ovat maksuttomia.

Palvelun tarjoaja:

Salon lukio

Yhteystiedot:

Opinto-ohjaaja
Armi Nurmi
Puhelin: 02 778 6112 / 044 778 6112
Sähköposti: armi.nurmi@salo.fi

Opinto-ohjaaja
Johanna Ahonen
Puhelin: 02 778 6111 / 044 778 6111
Sähköposti: johanna.ahonen@salo.fi

Opinto-ohjaaja
Mari-Anne Mielikäinen
Puhelin: 02 778 6110 / 044 778 6110
Sähköposti: marianne.mielikainen@salo.fi

Terveydenhoitaja
Arja Alm
Puhelin: 02 772 3586 / 02 778 6113 / 044 772 3586
Sähköposti: arja.alm@salo.fi

Kuraattori
Elina Salonius
Puhelin: 02 778 3022/044 778 3022
Sähköposti: elina.salonius@salo.fi

Psykologi
Anton Valojää
Puhelin: 044 778 3028
Sähköposti: anton.valojaa@salo.fi