Salon  seudun aikuisopisto/opintojen ohjaus

Kenelle suunnattu:

Salon seudun aikuisopiston opiskelijat

Pääsy:

Ottamalla yhteyttä Salon seudun aikuisopiston opinto-ohjaajaan. (ks. yhteystiedot)

Tavoite:

Ohjata ja tukea aikuisopiston opiskelijoita siten, että opiskelija saa opintonsa suoritettua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaan.

Toiminta:

Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukeen; opinto-ohjaus, terveydenhoito, opintotoimiston palvelut, koulutusmahdollisuuksien selvittäminen, koulutuksen rahoitukset jne.

Oppilaitoksessa toimii myös eri alojen asiantuntijoiden muodostama OPTIMA – ohjaus- ja tukipalvelut, jonka kautta opiskelija saa lisätukea ja ohjausta mm. seuraavissa asioissa: oppimisvalmiuksien arviointi (lukitestaukset, kielitestit, matemaattisten valmiuksien testit, hahmotustestit), terveydentilan ja terveydellisten esteiden selvittäminen, toimintakykyyn liittyvät tutkimukset. Tehtyjen selvitysten perusteella voidaan laatia suunnitelma tukitoimenpiteistä, joita voivat olla mm. opiskelutaitojen tehostettu tukeminen, ammattiaineiden tukiopetus tai suomen kielen tukiopetus.

Kustannukset:

Opintojen ohjaukseen liittyvät palvelut ovat maksuttomia.

Palvelun tarjoaja:

Salon seudun aikuisopisto

Yhteystiedot:

http://www.sskky.fi/aikuisopisto

Opinto-ohjaaja
Anna-Mari Rouru
Puhelin: 044 7704 639
Sähköposti: anna-mari.rouru@sskky.fi