Turun amk, Salo/opiskelijan hyvinvointipalvelut

Kenelle suunnattu:

Turun ammattikorkeakoulun (Ylhäistentie 2, Salo) opiskelijat

Pääsy:

Ottamalla yhteyttä omaan opettajatuutoriin, opinto-ohjaajaan tai terveydenhoitajaan

Tavoite:

Opiskelijoita ohjataan ja tuetaan saavuttamaan säädetyssä ajassa alansa asiantuntijatehtäviin tähtäävän tutkinnon.

Toiminta:

Opiskelijan hyvinvointia tukevat opiskelujen aikana opettaja- ja vertaistuutorit, opinto-ohjaaja sekä terveydenhoitaja. Opinto-ohjaaja ohjaa myös opiskelijoiksi haluavia henkilöitä.

Kustannukset:

Edellä esitetyt opiskelijahyvinvointiin liittyvät palvelut ovat maksuttomia.

Palvelun tarjoaja:

Turun ammattikorkeakoulu, Salo

Yhteystiedot:

www.turkuamk.fi » Opiskelijalle » Salon toimipiste » Yhteystiedot

Opinto-ohjaaja:
Päivi Härmä
lehtori, opinto-ohjaaja
Puhelin: 02 26336124
Sähköposti: paivi.harma@turkuamk.fi

Terveydenhoitaja:
Pia Vatola
opiskelijaterveydenhuolto
Puhelin: 02 26336 163 / 044 7725 595, huone D124