Valma

-ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat vielä aikaa ja tukea ammatinvalintaan tai nuorille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan suorittaa ammatillinen perustutkinto. Ryhmään voi hakeutua myös, jos jo aloitetut ammatilliset opinnot keskeytyvät. Valmentava koulutus sopii myös nuorille maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat vahvistusta suomen kielen taitoonsa ennen ammatillisia opintoja.

Koulutuksessa tutustutaan eri aloihin ja ammatteihin koulutuskokeilujen ja työelämään tutustumisten kautta. Lisäksi ylläpidetään jo opittuja taitoja mm. kielissä ja matematiikassa.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka mahdollistaa yksilöllisen suuntautumisen. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelijat jatkavat opintojaan ammatillisessa peruskoulutuksessa.

 

Haku osoitteessa www.opintopolku.fi touko-heinäkuussa

Satu Sandholm
Puhelin: 044 7704 690
Sähköposti: satu.sandholm@sskky.fi

Lisätietoja aiheesta: http://www.sskky.fi/nuoret/Valma