Tukihenkilötoiminta

Kenelle suunnattu:

7-18 –vuotiaat lapset ja nuoret, jotka vapaaehtoisesti haluavat sitoutua tukihenkilötoimintaan ja joiden katsotaan hyötyvän vapaaehtoisen tukihenkilön antamasta tuesta.

Pääsy:

Nuori ohjautuu tukihenkilötoiminnan pariin kunnan työntekijän kautta. Myös vanhempi voi hakea nuorelle/lapselle tukihenkilöä.

Tavoite:

Tarjota tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille ehkäisevää ja varhaista tukea vapaaehtoisen tukihenkilön avulla. Pyrkimyksenä on parantaa nuoren ja hänen perheensä elämänhallintaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Toiminta:

Tukihenkilöiden rekrytointi ja koulutus, sopivan tukihenkilön etsiminen, tukisuhteiden solmiminen, seuranta ja arviointi, tukihenkilöiden ammatillinen ohjaus ja tuki. Vapaaehtoinen tukihenkilö on mukana nuoren arjessa mm. koulunkäyntiin ,kaveripiirin sosiaalisiin suhteisiin, kotiin ja perheeseen, itsenäistymiseen tai vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.

Kustannukset:

Yleensä lapsen/nuoren kulut maksaa perhe itse, eli noin 30 € /kk toimintakuluja,  (esim. keilaus tai leffalippu).

Palvelun tarjoaja:

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri

Toiminnassa käytetään TUEXI -hankkeessa (RAY 2007-2010) kehitettyjä malleja.

Yhteystiedot:

Käyntiosoite: Kauppakeskus Plaza (3. krs), Vilhonkatu 8, 24100 Salo (toimistoaikaan)

Sirpa Stenström
Puhelin: 044 5355 161
Sähköposti: sirpa.stenstrom@mll.fi