Sosiaalipalvelut, maahanmuuttajayksikön sosiaalityön palvelut

Kenelle suunnattu:

Kotouttamisajalla Salossa asuvat maahanmuuttajat, maahanmuuttajat joilla ei ole vielä tarvittavaa kielitaitoa asioida peruspalveluissa, sekä maahanmuuttajat joiden kotoutumisprosessi ei ole vielä siinä vaiheessa että olisi valmiuksia asioida peruspalveluissa.

Pääsy:

Ottamalla yhteyttä maahanmuuttajayksikköön suoraan (ks. Yhteystiedot), avoinna ma-pe klo 8-12 sekä ke klo 15.30-17

Tavoite:

Maahanmuuttajien kotouttaminen ja kotoutumisen tukeminen

Toiminta:

Kotouttamistyö, maahanmuuttaja-asiakkaiden toimeentulotukiasiat, ehkäisevä lastensuojelutyö, kotoryhmien toiminta

Kustannukset:

Maksuton palvelu

Palvelun tarjoaja:

Salon kaupunki, sosiaalipalvelut

Yhteystiedot:

Käyntiosoite: Salon kaupungintalo, Tehdaskatu 2, 24100 Salo


Marika Leino
sosiaalityöntekijä/social worker
Puhelin/Telephone: 02 778 3072
Sähköposti/e-mail: marika.leino@salo.fi

Janica Andstén
vs. sosiaaliohjaaja/social instructor
Puhelin/Telephone: 02 778 3125
Sähköposti/e-mail: janica.andsten@salo.fi

Leyla Bedretdin
etuuskäsittelijä/Benefit settler 
Puhelin/Telephone: 02 778 3157
Sähköposti/e-mail: leyla.bedretdin@salo.fi

Nelli Zelenskaja
asiakasneuvoja, tulkki/instructor, translator  
Puhelin/Telephone: 02 778 3060
Sähköposti/e-mail: nelli.zelenskaja@salo.fiSERVICE MAR/ПОДДЕРЖКА  МОЛОДЁЖИ

Служба: Социальная помощь, социальное обслуживание иммигрантов

Кому направлено:

В Сало проживающие иммигранты их интеграция( 3 года), которые свободно не владеют  финским языком или самостоятельно не могут справиться с объёмом услуг.

Доступ

Можете на прямую связаться в отдел по приёму переселенцев(см. Контактная информация),по-пя с 8-12 также ср. с 15.30-17 час.

Цель

Интеграция иммигрантов и их поддержка

Действия

Интеграции работы,доходы/пособие клиентов их поддержка,превентивной охраны детей

Расходы:

Бесплатные услуги

Поставщик услуг:

г.Сало,социальные услуги

Контактная информация:

адрес: Helsingintie 6,2.этаж

Номер телефона:

соц.работник Карола Сандберг тел. 02 778 3072

соц.контроль тел.02 778 3125

соц. работник Лейла Бедретдин 02 778 3157

переводчик Нелли Зеленская 02 778 3060

электропочта:имя.фамилия @salo.fi